Fabrieklassiek

Stichting Schievents

Stichting Schievents
RSIN: 861020352

Voorzitter: Rose May

Penningmeester: Raymond Johannes Maria Spinnewijn

Secretaris: Catherine van Vliet-Saivres

(er is geen beloning beschikbaar voor de bestuurders)

Contact: Waling Bergsma- fabrieklassiek@outlook.com

Doelstelling: Het verbinden en inspireren van personen aan de hand van culturele- en maatschappelijke evenementen. Zie beleidsplan onderstaand voor meer details.

Beleidsplan Stichting Schievents

1. Inleiding

Stichting Schievents is een non-profitorganisatie die zich richt op het organiseren van culturele evenementen, met name de Fabrieklassiek concerten. Deze concerten bieden hoogwaardige klassieke muziekuitvoeringen in unieke industriële omgevingen, waarbij we streven naar toegankelijkheid voor een breed publiek. Dit beleidsplan beschrijft de doelstellingen, activiteiten, en financiële strategieën van de stichting.

2. Doelstellingen

De belangrijkste doelstellingen van Stichting Schievents zijn:

  • Het bevorderen van cultuurparticipatie door het organiseren van hoogwaardige klassieke muziekconcerten.
  • Het creëren van een inclusieve en diverse culturele omgeving waarin mensen van alle achtergronden kunnen genieten van klassieke muziek.
  • Het ondersteunen van opkomende talenten in de klassieke muzieksector door hen een podium te bieden om hun vaardigheden te tonen.

3. Activiteiten

Onze activiteiten omvatten:

  • Het organiseren van meerdere Fabrieklassiek concerten per jaar op verschillende locaties binnen Nederland. Hierbij staat toegankelijkheid centraal en we presenteren de concerten altijd met een praatje vooraf met een flinke dosis humor en oprechtheid.
  • Het samenwerken met lokale gemeenschappen, culturele instellingen en bedrijven om de concerten mogelijk te maken en het bereik te vergroten. 
  • Het aanbieden van educatieve programma’s, zoals lezingen en workshops, om het begrip en de waardering voor klassieke muziek te bevorderen. 
  • Het bieden van kansen aan jonge musici door hen de mogelijkheid te geven om op te treden tijdens onze concerten en hen te ondersteunen bij hun professionele ontwikkeling. 

4. Financiële Strategie

Stichting Schievents streeft naar financiële duurzaamheid door middel van:

  • Diversificatie van inkomstenbronnen, waaronder subsidieaanvragen, sponsoring, kaartverkoop en donaties.
  • Strikte budgettering en kostenbeheersing om ervoor te zorgen dat financiële middelen effectief worden ingezet en dat de organisatie haar missie kan blijven vervullen.
  • Transparantie in financiële rapportage en verantwoording naar belanghebbenden, waaronder donateurs, sponsors en subsidieverstrekkers.

5. Organisatiestructuur

Stichting Schievents wordt geleid door een bestuur dat verantwoordelijk is voor het formuleren van beleid, het nemen van strategische beslissingen en het waarborgen van de naleving van wettelijke vereisten. Daarnaast werkt de stichting samen met een team van vrijwilligers en eventueel betaalde krachten om de dagelijkse activiteiten uit te voeren en de evenementen te organiseren.

6. Toekomstvisie

In de toekomst streeft Stichting Schievents naar verdere groei en ontwikkeling, waarbij we ons blijven inzetten voor onze missie en doelstellingen. We streven ernaar om onze concerten naar nieuwe locaties te brengen, ons educatieve aanbod uit te breiden en ons publieksbereik te vergroten. Daarnaast willen we blijven samenwerken met partners en belanghebbenden om een positieve impact te hebben op de culturele sector en de gemeenschappen die we bedienen.

Dit beleidsplan is opgesteld op 14-03-2024 en zal regelmatig worden herzien en geactualiseerd om ervoor te zorgen dat het blijft aansluiten bij de doelstellingen en activiteiten van Stichting Schievents.